Vi vill att våra barn ska få sin dagliga omsorg i hembygden. Vi tycker att det är viktigt att våra barn får växa upp i en hemlik miljö tillsammans med sina kamrater och nära naturen. Vi vill verka för en levande landsbygd och ge våra barn framtidstro!