Killevippen

Genom föräldrakooperativ som driftsform förstärks gemenskapen mellan barn och föräldrar, personal och föräldrar, i vår närmiljö. Föräldrarna deltar aktivt i det praktiska arbetet på förskolan och tillsammans med personalen planerar de utformningen av verksamheten för barnen. Naturnära och kretsloppstänkande är starka inslag i verksamheten och maten är i stor utsträckning kravodlad och lokalt producerad.

Killevippen bedriver sin verksamhet i stora och luftiga lokaler i Hå gamla skola. utanför knuten finns mycket att leka med. Närheten till djur och natur ger barnen stora möjligheter till spännande upptäckter i omgivningarna.

Vi vill att våra barn ska få sin dagliga omsorg i hembygden. Vi tycker att det är viktigt att våra barn får växa upp i en hemlik miljö tillsammans med sina kamrater och nära naturen. Vi vill verka för en levande landsbygd och ge våra barn framtidstro!